Azsfera Consulting Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Daxili nəzarət üzrə təklif olunan xidmətlərimiz;

 • Müəssisədə və onun törəmə müəssisələrində daxili nəzarət tədbirlərinin təşkil olunması və həyata keçirilməsi;

 • Müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı analitik təhlillərin aparılması;

 • Müəssisənin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər vermək;

 • Müəssisənin daxili nəzarət sistemini tənzimləyən normativ-metodiki bazanı formalaşdırmaq və təkmilləşdirmək;

 • Müəssisənin sənədlərinin, əmr və sərəncamlarının layihəsinin hazırlanmasında iştirak etmək;

 • Müəssisənin əmr və sərəncamların icrasına nəzarəti həyata keçirmək, onların icra vəziyyətini mütəmadi olaraq ümumiləşdirmək;

 • Müəssisənin fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərə dair təkliflər vermək;

 • Müəssisədə sənədlərin vaxtında və düzgün icrasına nəzarət etmək;

 • Müəssisənin struktur bölmələrinin fəaliyyətinə dair hesabatların vaxtında təqdim edilməsinə, habelə onların tamlığına və keyfiyyətinə nəzarət etmək;

 • Müəssisənin fəaliyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə nəzarətin həyata keçirilməsinin forma və metodlarını müəyyən etmək və onları təkmilləşdirmək, Müəssisədə və törəmə müəssisələrində icra intizamının yoxlanılması ilə bağlı planlar hazırlamaq;

 • Müəssisədə və törəmə müəssisələrdə daxili nəzarət tədbirləri, o cümlədən xidməti yoxlamalar, daxili audit və monitorinqlər həyata keçirmək;

 • Müəssisə rəhbərinə ünvanlanan təqdimatlar və müraciətlər üzrə qanunvericiliyə uyğun tədbirlərin görülməsini təmin etmək;

 • Müəssisənin fəaliyyət istiqamətləri və fəaliyyət istiqamətlərinin ayrı-ayrı məsələləri üzrə ümumiləşdirmələr, təhlillər aparmaq və təkliflər vermək;

 • Müəssisədə əmək qanunvericiliyinə əməl olunması üzrə nəzarət həyata keçirmək;

 • İnzibati orqanlar tərəfindən aparılan yoxlamalarda iştirak etmək;

 • Müəssisə rəhbərinin göstərişi ilə Müəssisənin struktur bölmələri və törəmə müəssisələri tərəfindən həyata keçirilən cari və funksional işlərin icra vəziyyətinə praktiki nəzarət etmək məqsədilə həmin tədbirlərdə iştirak etmək;

 • Müəssisənin struktur bölmələrində və törəmə müəssisələr üzrə inzibatçılığın və təşkilati-idarəetmə işlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində araşdırmalar aparmaq və nəticələri üzrə Müəssisə rəhbərliyinə təkliflər vermək;

 • Müəssisənin iş planının layihəsini tərtib etmək;

 • Müəssisənin iş planının icrasına nəzarət etmək;

 • Müəssisənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə maarifləndirmə işində iştirak etmək;

 • Müəssisənin kargüzarlıq işlərinin aparılmasına və məxfilik rejiminin təmin olunmasına nəzarət etmək;

 • Müəssisədə aparılan daxili nəzarət tədbirlərinin nəticələrini ümumiləşdirərək, Müəssisənin rəhbərliyinə müvafiq təkliflər vermək;

 • Müəssisədə görəcəyimiz işlərin iş planını və fəaliyyətimiz ilə bağlı dövrlər üzrə hesabatları hazırlamaq və rəhbərliyə təqdim etmək;

 • Müştəri ilə bağlanmış olan xidməti müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

AZ1008, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi, 19

+994 50 234 55 65

 • TELEFON

+994 55 234 55 65

+994 70 234 55 65

 • E-POÇT

office@azsferaconsulting.com

 • ÜNVAN

ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ

info@azsfera.az

            Azsfera Consulting tərəfindən təklif olunan xidmətlər və xidmət haqqı tarifləri barədə ətraflı məlumat almaq üçün təklif al bölməsindən bizə sorğu göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda əlaqə vasitələrimizdən istifadə edərək xidmətlərimiz və xidmət haqqı tariflərimiz haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.