• Beynalxalq normalara və standarlara cavab verən xidmət göstərmək.

 • Milli qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərmək.

 • Etibarlı tərəfdaş nüfuzunu qorumaq.

 • Üzərimizə götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirmək.

 • Yüksək keyfiyyətli və peşəkar xidmət göstərmək.

 • Müştəri məmnuniyyətinə nail olmaq.

 • Müştərilər ilə qarşılıqlı etimad zəncirini möhkəmlətmək.

 • Müştərilərə qarşı sədaqətli olmaq.

 • İctimai etimadı möhkəmləndirmək.

 • Hər zaman müasir çağırışlara hazır olmaq.

 • Keyfiyyət göstəricilərimizi yüksəltmək.

 • Etibarlı tərəfdaş olmaq.

 • İşçilərə yüksək səviyyəli əmək şəraiti yaratmaq.

 • İşçilərin sosial təminatını yaxşılaşdırmaq.

 • Sosial cəhətdən həssas qruplar üçün iş imkanları yaratmaq.

 • əmək, məşğulluq, sosial təminat və sosial hüquq məsələləri üzrə ödənişsiz məsləhət xidməti göstərmək.

 • Fəaliyyət istiqamətlərimiz üzrə maarifləndirici tədbirlər görmək.

 • Milli və mənəvi dəyərləri qorumaq.

 • Dövlət maraqlarını şirkət maraqlarından üstün tutmaq.

 • Daim inkişaf etmək.

 • Fəaliyyət istiqamətimiz üzrə lider olmaq.

 • Etibarlı tərəfdaş mövqeyini qorumaq.

 • Fərq yaratmaq.